Doporučení pro zlepšení vlastního učení žáků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Rozvíjejte sebehodnocení a vzájemné hodnocení ve výuce všech vyučovacích předmětů.

Důležitá
 
  • ​Podporujte metodické vedení, kolegiální podporu nebo vzdělávání pedagogů v dovednostech a metodách individualizace vzdělávacích cílů.
Méně důležitá
  • Využijte příležitosti ke vzdělávání pedagogů v oblasti sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků ve výuce. Pravidelně využívejte sebehodnocení a vzájemné hodnocení mezi žáky pro podporu jejich učení.

úvodní vysvětlení
kritérium