Doporučení pro podporu pedagogů při rozvíjení kompetencí žáků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Budujte důvěru a partnerské vztahy mezi vedením školy, zaměstnanci a žáky. Poskytněte žákům příležitost získat osobní zkušenost s demokratickým stylem vedení organizace.

Důležitá
 
  • Zapojujte žáky do chodu školy (např. pomocí žákovských samosprávních orgánů, nebo při přípravě školních akcí, provozu školních podniků apod.).
  • ​Využívejte možnosti partnerských návštěv na jiných školách k seznámení s inspirativními metodami rozvoje demokratických hodnot ve škole. Dělte se o své zkušenosti.

úvodní vysvětlení
kritérium