Metodické doporučení ke kritériu 6.1

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Při přijímání žáků nevybírejte žáky na základě charakteristik, které mohou být diskriminační (např. sociální status, znalost českého jazyka apod.).
  • Neodrazujte od docházky do vaší školy žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s nepříznivým rodinným zázemím.
  • Dbejte, aby při všech formách vzdělávání (individuální, skupinové i kolektivní výuce) měli žáci ke vzdělávání vytvořeno příznivé sociální, emocionální a pracovní klima a srovnatelné podmínky, tj. aby někteří žáci neměli kvalitnější materiální podmínky, aby některý umělecký obor (nebo vzdělávací zaměření) nebyl „prestižní“ a jiný „zatracovaný“. 

Důležitá

  • Profilaci žáků mimořádně nadaných přednostně řešte nabídkou práce vyšší úrovně obtížnosti, nebo nabídkou studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, ne nabídkou přeřazení do „výběrové“ třídy, skupiny k „lepšímu učiteli“. 

úvodní vysvětlení
kritérium