Metodické doporučení ke kritériu 2.6

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Méně důležitá

  • Snažte se vhodnými formami (např. inzeráty) získat odborně kvalifikované pedagogické pracovníky s ohledem na oblast, ve které se škola nachází (velké město, příhraniční malá škola apod.).
  • U tzv. „výkonných umělců“ klaďte důraz na skutečnost, aby učili předmět v souladu se svou odborností (např. profesionální fagotista, harfista učí pouze svůj nástroj).

úvodní vysvětlení
kritérium