Doporučení pro podporu prosociálního chování pedagogů a respektujícího přístupu ke kolegům i rodičům

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Nastavte společně s pedagogy v rámci vlastního hodnocení kritéria zaměřená na komunikaci, respektující přístup apod. Využívejte v rámci autoevaluace pro vyhodnocování této oblasti vlastní ověřené nástroje, např. pravidelná pozorování, ankety, dotazníková šetření apod.
  • Podporujte a vytvářejte různé možnosti a formy komunikace s rodiči.
Méně důležitá
  • Podpořte tuto oblast cílenou podporou pedagogů s využitím interních i externích specialistů (metodiků, konzultantů, mentorů i koučů, případně dalších odborníků).

úvodní vysvětlení
kritérium