Doporučení pro zajištění profesního rozvoje

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvořte jednoduchý plán profesního a odborného rozvoje pro vedení školy založený na identifikovaných a akceptovaných prioritách v manažerském i pedagogickém rozvoji a jim se cíleně věnovat.

Důležitá

  • Využívejte externí pracovníky (např. odborníky z VŠ, profesionální kouče, konzultanty, specializované firmy apod.) k poskytování nezávislé zpětné vazby vedení školy a podpoře rozvojových potřeb v oblasti manažerského a pedagogického rozvoje.
  • Využívejte pro vlastní profesní rozvoj dostupných výstupů národních i mezinárodních projektů.
  • Zajistěte podmínky pro systematické vzdělávání vedení školy v  souladu s potřebami školy a její strategií.
Méně důležitá
  • Využívejte osvědčených nástrojů podpory profesního rozvoje ředitele i ostatních pedagogických členů širšího vedení školy jakým je například profesní portfolio.
  • Sdílejte poznatky, zkušenosti i profesní dovednosti nabyté praxí, vzděláváním i samostudiem se členy vedení školy i řediteli ostatních škol. Zapojujte se do spolupracujících sítí.

úvodní vysvětlení
kritérium