Doporučení pro vyhodnocování podmínek

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Ve spolupráci s pedagogy zjišťujte, evidujte a posuzujte stav materiálního vybavení jednotlivých oborů. 
  • Průběžně vyhodnocujte stávající stav materiálních podmínek. 
  • Ve spolupráci s pedagogy vytvořte plán materiální a technické obnovy školy s přihlédnutím k potřebám jednotlivých oborů.

Méně důležitá

  • Vyhodnocujte využívání materiálních podmínek (např. interním systémem kontroly, využívejte i výsledků inspekční činnosti).
  • Vytvářejte podmínky pro spolupráci pracovníků školy v této oblasti, zapojte i nepedagogické pracovníky.

úvodní vysvětlení
kritérium