Doporučení pro podporu spolupráce pedagogů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zapojte pedagogy do plánování rozvoje školy zejména v oblasti podmínek pro vzdělávání (materiální, organizační, vybavení, využití prostor atd.).

Důležitá

  • Podporujte oborovou a mezioborovou spolupráci pedagogů.
  • Vytvářejte pedagogům podmínky pro sdílení svých zkušeností, inspirací a plánů i konkrétní spolupráci (vhodné prostory navozující přátelské prostředí a příjemnou atmosféru i vhodný čas). 
  • Systematicky vytvářejte podmínky pro další vzdělávání všech pedagogů se zaměřením na jejich osobnostní a sociální rozvoj v tématech týkajících se efektivní komunikace, vzájemného poskytování zpětné vazby apod. Využijte možností interního i externího mentoringu, koučinku, supervize a dalších forem kolegiální podpory.
  • Realizujte společné akce pedagogů (workshopy, tandemovou výuku, vzájemné návštěvy v hodinách, návštěvy jiných škol apod.).

úvodní vysvětlení
kritérium