Doporučení pro podporu spolupráce pedagogů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zapojte pedagogy do plánování rozvoje školy zejména v oblasti podmínek pro vzdělávání (materiální, organizační, vybavení, využití prostor atd.).

Důležitá
 
  • ​Vytvářejte pedagogům podmínky pro sdílení svých zkušeností, inspirací a plánů i konkrétní spolupráci (vhodné prostory navozující přátelské prostředí a příjemnou atmosféru i vhodný čas).
  • ​Systematicky vytvářejte podmínky pro další vzdělávání všech pedagogů se zaměřením na jejich osobnostní a sociální rozvoj v tématech týkajících se efektivní komunikace, vzájemného poskytování zpětné vazby apod. Využijte možností interního i externího mentoringu, koučinku, supervize a dalších forem kolegiální podpory.
Méně důležitá
  • Realizujte společné akce pedagogů (workshopy, tandemovou výuku, vzájemné návštěvy v hodinách, návštěvy jiných škol, kulturní i sportovní a jiné neformální akce apod.).

úvodní vysvětlení
kritérium