Doporučení pro spolupráci s obcí, regionem

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zajišťujte sami nebo se spolupodílejte na zajišťování společensky prospěšných akcí a aktivit pro obec, region, příp. i ve spolupráci s dalšími školami (základními, středními případně vysokými), zřizovatelem, sociálními partnery, veřejností.

Důležitá
 
  • Účastněte se vybraných a smysluplných aktivit a akcí pořádaných v místě školy i širším regionu.
  • Spolupracujte s místními organizacemi a spolky, např. knihovnami, muzei, ekocentry a infocentry. Sledujte nabídky spolupráce v regionu. Vytvářejte a realizujte společné plány.
Méně důležitá
  • Pořádejte dny otevřených dveří, soutěže, kulturní vystoupení, příp. workshopy apod.
  • Realizujte tematické a projektové dny jako součást výuky a prezentujte jejich realizaci veřejnosti.

úvodní vysvětlení
kritérium