5.1

Doporučené znalosti:

 • rozumí různým způsobům vyjadřování vzdělávacích pokroků žáků a formám získávání informací o výsledcích vzdělávání
 • má promyšlen efektivní způsob systematického sledování výsledků žáků (na úrovni žáka i školy)
 • zná a rozumí různým efektivním nástrojům pro ověřování vzdělávacích výsledků
 • zná opatření ke zlepšování výsledků žáků

Doporučené dovednosti:

 • zajišťuje a podporuje sdílený systém sledování výsledků jednotlivých žáků všemi jejich pedagogy
 • systematicky sleduje vzdělávací výsledky žáků na úrovni žáků, tříd i školy
 • zajišťuje vyhodnocování úspěšnosti výuky a přijímání vhodných opatření ke zlepšení výsledků žáků
 • vyhodnocuje přijatá opatření v oblasti vzdělávacích výsledků
 • zajišťuje objektivní hodnocení výsledků jednotlivých žáků všemi pedagogy
 • nastavuje, podporuje a rozvíjí systém informovanosti žáků a rodičů o vzdělávacích výsledcích vyhovující všem aktérům
 • podporuje uvažování pedagogů o možnostech zlepšení vzdělávacích výsledků každého žáka, motivuje k němu pedagogy

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

 • je přesvědčen o důležitosti vzdělávacích výsledků žáků a přesvědčen o významném vlivu školy na jejich dosaženou úroveň
 • je přesvědčen o správnosti poskytování individualizované podpory každému žákovi