4.3

Doporučené znalosti:

  • zná základní principy různých forem hodnocení (včetně autonomního, formativního apod.)
  • zná formy individualizace vzdělávání

Doporučené dovednosti:

  • podporuje zaměření pozornosti pedagogů na každého žáka
  • zajišťuje zvyšování dovedností pedagogů v oblasti kvalitního hodnocení výsledků vzdělávání každého žáka

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

  • je přesvědčen o důležitosti zaměření učitelské pozornosti na každého žáka