3.4

Doporučené znalosti:

  • zná různé způsoby podpory rozvíjení občanských kompetencí u pedagogů, příp. jejich hodnocení
  • zná různé strategie rozvoje sociálních, občanských i osobnostních kompetencí žáků

Doporučené dovednosti:

  • podporuje rozvoj občanských kompetencí pedagogů a hodnotí jejich rozvoj
  • podporuje a zajišťuje rozvoj občanských kompetencí žáků pedagogy (např. zajištěním podmínek pro vhodné zapojení žáků, příp. rodičů, do rozhodování o věcech, které se jich týkají)
  • systematicky podporuje rozvoj odpovědnosti, samostatnosti a sebekontroly žáků a monitoruje metody, které v dané oblasti pedagogové používají

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

  • je si vědom důležitosti občanských kompetencí pedagogů pro úspěšné vzdělávání žáků