3.1

Doporučené dovednosti:

  • systematicky a v dostatečném rozsahu hodnotí kvalitu práce pedagogů a zjištění promítá do plánů výuky i rozvoje pedagogů
  • efektivně plánuje a vyhodnocuje rozvoj pedagogů (např. pomocí plánu profesního rozvoje školy, osobních plánů pedagogického rozvoje a adaptačního programu)
  • zajišťuje, aby součástí rozvoje pedagogů bylo i zvyšování kvalifikovanosti a jejich profesní zdatnosti