2.5

Doporučené znalosti:

 • zná různé techniky ověřování a reflektování kvality své práce
 • zná různé způsoby rozvíjení vlastních pedagogických i manažerských dovedností
 • zná techniky efektivního organizování času a plánování všech důležitých oblastí své práce
 • zná různé možné formy výměny zkušeností s řediteli jiných škol (podobného i jiných typů)

Doporučené dovednosti:

 • systematicky vyhodnocuje své manažerské a pedagogické dovednosti a reflektuje je v plánu vlastního profesního rozvoje
 • trvale zlepšuje své manažerské a pedagogické dovednosti a jejich rozvoj plánuje s ohledem na chod školy a na dopad do vzdělávání
 • podporuje, případně vytváří podmínky a příležitosti pro výměnu zkušeností s řediteli jiných škol 
 • efektivně organizuje svou práci, účinně deleguje povinnosti a komunikuje o nich
 • umožňuje externí hodnocení

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

 • je schopen kritické sebereflexe
 • aktivně plánuje a vyhodnocuje vlastní profesní rozvoj, má zájem se průběžně vzdělávat ve všech relevantních oblastech
 • ztotožňuje se s výzvami, které jsou spojeny s jeho rolí v dané škole
 • je přesvědčen o pozitivním významu výměny zkušeností mezi řediteli jiných škol i jiných druhů škol (např. hospitacemi na jiných školách) pro vlastní rozvoj
 • je ochoten dělit se o vlastní zkušenosti