1.4

Doporučené znalosti:

 • s ohledem na druh školy zná hlavní formy rizikového chování, jejich projevy a možnosti prevence
 • zná různé efektivní přístupy k zajištění ochrany žáků a všech zaměstnanců školy před úrazy a nebezpečnými situacemi
 • zná základní podmínky a znaky zdravého životního stylu
 • zná principy vytváření psychicky bezpečného prostředí pro žáky a všechny pracovníky školy
 • zná základní podmínky pro psychohygienu žáků i všech zaměstnanců školy včetně nástrojů pro jejich dosažení
 • zná relevantní právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) pro všechny zaměstnance školy

Doporučené dovednosti:

 • systematicky monitoruje a řeší signály rizikového chování, realizuje účinnou prevenci včetně zpětné vazby od rodičů
 • efektivně řeší výskyt všech forem rizikového chování
 • iniciativně vytváří podmínky pro zdravý životní styl, přijímá k nim opatření a vyhodnocuje jejich dopad
 • systematicky průběžně vyhodnocuje psychická i fyzická nebezpečí a eliminuje je úměrně jejich významu
 • efektivně zajišťuje soustavné zlepšování podmínek psychického a fyzického bezpečí pro žáky a všechny pracovníky školy
 • systematicky vyhodnocuje podmínky pro psychohygienu žáků i všech zaměstnanců školy a zajišťuje jejich zlepšování
 • zajišťuje nastavení efektivního fungování BOZ/BOZP

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

 • racionálně vnímá, že různé projevy rizikového chování se objevují v každé společenské skupině a že je důležité s tímto faktem soustavně pracovat
 • akcentuje obsahovou stránku prevence a její efektivitu před množstvím formálních preventivních opatření
 • přikládá podstatný význam psychickému i fyzickému bezpečí pro žáky i všechny zaměstnance školy