1.3

Doporučené znalosti:

 • zná různé způsoby nastavení pravidel a mechanismů k organizování činnosti školy i jejich výhody a nevýhody
 • zná způsoby zapojení různých skupin aktérů do efektivní tvorby pravidel
 • dostatečně se orientuje ve školských i jiných relevantních předpisech a rozumí jejím praktickým dopadům
 • zná a je schopen používat komunikační a vyjednávací techniky (např. základy konstruktivní asertivní komunikace)

Doporučené dovednosti:

 • zajišťuje vytváření široce sdílených efektivních pravidel za účasti relevantních aktérů uvnitř i vně školy
 • systematicky vyhodnocuje efektivitu všech pravidel formulovaných pro chod školy
 • vytváří příležitosti pro zapojení pedagogů, žáků, rodičů, případně zřizovatele do komunikace o pravidlech
 • promítá školskou legislativu a její změny operativně, efektivně a účinně do činnosti školy
 • zajišťuje reálnou přístupnost pravidel pro pedagogy, žáky i rodiče (případně zřizovatele)
 • zajišťuje podmínky pro efektivní a účinnou spolupráci pedagogů a rodičů

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

 • je schopen a ochoten měnit pravidla, pokud jimi lze dosáhnout lepšího naplňování cílů školy
 • při formulování pravidel upřednostňuje jejich efektivitu před jejich počtem a detailním výpisem
 • má za cíl otevřenost školy pro různé skupiny rodičů i žáků
 • projevuje přesvědčení o přínosu zapojení zainteresovaných aktérů do tvorby pravidel
 • je komunikativní, rozvíjí vlastní komunikační schopnosti i komunikační schopnosti pedagogů
 • klade důraz na komunikaci uvnitř i vně školy, hledá efektivnější způsoby komunikace uvnitř školy i navenek