Přehled shody v názorech pro základní školu

Nástroj Shoda v názorech ZV je určen pro autoevaluaci kritéria 2.2 Vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima – pečuje o vztahy mezi pedagogy, žáky i vzájemné vztahy mezi pedagogy, žáky i jejich rodiči a o vzájemnou spolupráci všech aktérů. Je umístěn v autoevaluační části InspIS DATA. Přístup k němu má určitě ředitel školy. Po vstupu do InspIS DATA (resp. po přihlášení) vyberte z dostupných karet kartu Autoevaluace.

       Shoda-v-nazorech-02.jpg   Shoda-v-nazorech-03.jpg    

Kliknutím na odkaz Ukázat vše nebo Více v dolní části karty Autoevaluace se zobrazí Autoevaluace - Přehled, který obsahuje všechny již založené autoevaluační nástroje. V něm je možné buď vybrat z již založených nástrojů, nebo založit nový kliknutím na tuto možnost.
      Shoda-v-nazorech-04.jpg

Při zakládání nového nástroje je nejprve nutné vybrat šablonu v přehledu dostupných šablon, který se bude stále rozšiřovat o další nástroje. Výběr se provede kliknutím na název.

     Shoda-v-nazorech-05.jpg

Založení zvolené šablony se dokončí kliknutím na zelené tlačítko s názvem Dokončit.

       Shoda-v-nazorech-06.jpg
Pokud je nástroj Shoda v názorech již založen, je možné kliknout na odkaz Autoevaluace – shoda tvrzení ZV v části Autoevaluace přehled a tím se dostat na stránku, kde jsou bližší informace o nástroji Shoda v názorech i o tom, k čemu slouží.
Stránky s průvodcem nástrojem obsahují také rady, jak s tímto nástrojem pracovat a efektivně využívat dostupný přehled shody v názorech. Nástroj shoda v názorech je určen pro školy, uložené odpovědi se nikam neodesílají a nejsou ani přístupné inspektorům.

     Shoda-v-nazorech-08.jpgPrůvodce nástrojem zahrnuje dohromady 3 kroky, mezi nimiž se lze pohybovat pomocí odkazů Předchozí krok  a Další krok.
posuny.png