Metodické doporučení – Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

Česká školní inspekce připravila metodický materiál , jehož cílem je podporovat a aktivovat postup škol v seznamu pohybových aktivit žáků celého školního roku. Významnou součástí tohoto dokumentu je inspirace včetně příkladů dobré praxe zaměřené na rozvoj a podporu pohybových aktivit ve školách . Dokument důležitosti vnímání přijatých pohybových aktivit do života školy, podpory významu podpory těchto aktivit vedením školy , pedagogickým sborem, ale i rodičovskou veřejností . Metodická doporučení jsou určena jak zřizovatelům a vedení škol , tak členům pedagogických sborů a rodičů , kteří mohou podmínky pro děti zásadně ovlivnit.

Ve formátu publikace elektronické: Ke stažení ve formátu pdf