InspIS SET

Tento systém byl vyvinut jako univerzální elektronická platforma pro ověřování výsledků žáků, a to v jakémkoli ročníku, v jakémkoli vzdělávacím oboru, v jakékoli vzdělávací oblasti či gramotnosti, na základních, středních i vyšších odborných školách. Kromě státem prováděného ověřování výsledků vzdělávání, které každoročně realizuje Česká školní inspekce, mohou tento testovací systém využívat i jednotlivé školy pro realizaci vlastního elektronického testování pro své potřeby, na základě rozhodnutí ředitele školy či dle potřeb konkrétních pedagogů. Součástí systému je také veřejná databanka testových úloh, do níž mají školy přístup a z níž si mohou příslušné testové úlohy pro vlastní testování vybrat. Česká školní inspekce tuto databanku postupně doplňuje, a to jak prostřednictvím testů využívaných při národních zjišťováních, tak prostřednictvím úloh uvolněných z mezinárodních šetření typu PISA. Testové úlohy do databanky mohou přímo vkládat také školy, případně lze provést testování na testových úlohách připravených konkrétním učitelem pro konkrétní testovanou skupinu. Vstup do systému InspIS SET

Prezentanční video:  modul školní testováníPrezentační video: modul pro domácí testování


Systém je doplněn také o testovací aplikaci určenou pro tablety a chytré mobilní telefony (InspIS SETmobile).